I omgivningarna runt rivière alex växer i huvudsak blandskog. 2 runt rivière alex är det glesbefolkat med 12 invånare per […]