Montesquieu was van mening dat de privileges van de adel beschermd moesten worden. Charles montesquieu de laatste verlichte filosoof die […]

Montesquieu les lettres persanes lettre xxiv 1721 en 1721 montesquieu publie les lettres persanes. Montesquieu had natuurlijk de revoluties van […]