Montesquieu was van mening dat de privileges van de adel beschermd moesten worden. Charles montesquieu de laatste verlichte filosoof die […]