Montesquieu was van mening dat de privileges van de adel beschermd moesten worden. Charles montesquieu de laatste verlichte filosoof die […]

French philosopher and jurist. Montesquieu synonyms montesquieu pronunciation montesquieu translation english dictionary definition of montesquieu. Charles De Montesquieu The Spirit […]